راهکارهای جامع و قابل اتکا ICR

پلتفرم تحلیل نوسانات ارزش رمزارزها و سهام ex-e.ir

چهارمین انقلاب مالی با رواج رمزارزها در پیشروی ماست. ظهور بانک‌ها اولین انقلاب مالی، بورس دومین و توسعه مهندسی مالی[1] را سومین دوره کلیدی سیر تحولات مالی جهانی شناسایی کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که چهارمین انقلاب با حذف سیستم بانکی و جایگزینی عملکردهایش با رمزارزها در حال رخ دادن است. این در حالی است که رشد سریع ارزش بازار رمزارزها گمانه‌های ایجاد حباب را پیش‌بینی کرد و در 17 دسامبر 2017 این حباب شکستی را تجربه کرد که افت قیمتی آن در تمام طول سال 2018 ادامه داشت. بر اساس نظریات اقتصاد کلاسیک، رخدادهای بازارهای سرمایه مخصوصاً در سطح خرد تکرارپذیر است و با ریتمی مشخص مجدد تجربه می‌شود. تجزیه‌وتحلیل‌فنی یک روش تحلیل برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها از طریق مطالعه اطلاعات بازار گذشته، در درجه اول قیمت و حجم است.


[1] در قالب خرید آتی – خرید دارایی مشهود یا مالی بر اساس ارزش در آینده، اختیار – خرید و فروش حق تقدم افزایش سرمایه، حاشیه – خرید سهم با استفاده از اعتبار و اندوخته پشتیبان ریسک و فروش استقراضی – فروش سهام قرض گرفته‌شده و تضمین عودت سهام و پوشش ریسک.

http://ex-e.ir
http://ex-e.ir