راهکارهای جامع و قابل اتکا ICR

«نام بُد» مبتنی بر سیستم­عامل امن BSD و پر کاربردترین سرویس DNS دنیا BIND، مجموعه کاملی از عملکردهای مورد نیاز در ایجاد زیرساخت DNS را فراهم می­کند که در عین ایجاد عملکردهای توسعه‌یافته، امنیت این سرویس را هم مد نظر داشته است. برخی از رئوس قابلیت­های این محصول در این بخش مرور می­شوند.

نام بُد
Secure Advanced DNS
 • GSS – Global Site Selection
 • Client Zone based Server Selection
 • DNS redundancy
 • Protecting against common DNS attacks
 • Authoritative, Recursive, Master, Slave functionalities
 • Conditional forwarders
 • Dynamic Update
 • Incremental Zone Transfers (IXFR)
 • Split DNS, TSIG, TKEY, SIG(0), DNSSEC, Dynamic Zones, and Automatic Signing,
 • Dynamic Trust Anchor Management
  • Validating Resolver
  • Authoritative Server
 • PKCS #11 (Cryptoki) support
  • Using the HSM
  • Running named with automatic zone re-signing
 • IPv6 Support
  • Address Lookups Using AAAA Records
  • Address to Name Lookups Using Nibble Format
 • Software tools for testing servers
 • Recursion Access Control
لوگو پرشان
لوگو پرشان