خدمات تخصصی زیرساخت ICT

در این بخش به معرفی رئوس توانمندی­ها و زمینه­های اصلی ارائه خدمات در شرکت پرشان تک افزارمی­پردازیم.

ارائه خدمات جامع و قابل اتکا در بلند مدّت به مشتریان از اصول تأسیس شرکت پرشان تک افزار بوده و در این شرکت سر لوحه قرارگرفته است. این طرز فکر باعث شده است تا تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان در چرخه حیات زیرساخت ICT آنها مد نظر قرار گرفته و به صورت یکجا در این شرکت تأمین گردد. به عبارت دیگر شرکت پرشان تک افزار آمادگی دارد تا در هر کدام از مراحل مورد نظر شامل مشاوره – طراحی – نظارت – نصب و راه اندازی – نگهداری – پشتیبانی– بهبود و ارتقاء با مشتریان خود همکاری نماید.